Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Thứ ba, 22/11/2022 00:40
Ban Quản lý dự án 2 vừa có thông báo tới các nhà thầu quan tâm 03 gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu sau đây:

Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km30+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), giá trị gói thầu 3.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 1020 ngày (34 tháng); Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến 30Km, gồm công trình đường bộ cấp I; công trình cầu: 31 cầu (04 cầu cấp II; 20 cầu cấp III; 7 cầu cấp IV);

Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km30+000 ÷ Km57+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), giá trị gói thầu 4.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 1020 ngày (34 tháng); Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến: 27,2Km, gồm công trình đường bộ cấp I; công trình cầu: 28 cầu (14 cầu cấp III; 14 cầu cấp IV); Công trình hầm: 02 hầm cấp I.

Gói thầu XL3: Thi công xây dựng đoạn Km57+200 ÷ Km88+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), giá trị gói thầu 6.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 1020 ngày (34 tháng); Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến: 30,8Km, gồm công trình đường bộ cấp I; công trình cầu: 17 cầu (7 cầu cấp III, 10 cầu cấp IV); công trình hầm: 01 hầm cấp đặc biệt.

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án 2 theo địa chỉ nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 26/11/2022.

Toàn văn Thông báo xem TẠI ĐÂY
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1915
Lượt truy cập: 158.354.260