Ban QLDA Thăng Long: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025)

Thứ ba, 22/11/2022 00:31
Ban QLDA Thăng Long vừa có thông báo tới các nhà thầu quan tâm gói thầu xây lắp dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025).

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 11-XL: Thi công xây dựng công trình (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công);

- Giá gói thầu:  X= 6.045,286 tỷ đồng;

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 1020 ngày (34 tháng);

- Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến: 35,28Km, gồm: Công trình đường bộ cấp I; 25 công trình cầu (06 cầu cấp II; 18 cầu cấp III; 01 cầu cấp IV).

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí dưới đây, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án Thăng Long theo địa chỉ nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 26/11/2022.

Toàn văn Thông báo xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12243
Lượt truy cập: 157.818.184