Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão 

Thứ hai, 16/01/2023 15:51

Ngày 13/1/2023, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 429/BGTVT-TTr yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão.

Nội dung Văn bản 429/BGTVT-TTr nêu rõ: Thực hiện Văn bản số 45/TTCP-C.IV ngày 10/01/2023 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chỉ thị của 19- CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quán triệt, chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; theo dõi, nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản trái quy định. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì báo cáo bằng văn bản, gửi về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ trước ngày 31/01/2023).

Đây là nhiệm vụ quan trọng, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11737
Lượt truy cập: 157.746.862