Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương về đầu tư tuyến đường gom phía Nam đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (14/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 4238/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT (13/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn 4208/BGTVT-ATGT ngày 13/05/2021 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang về quy định việc đặt các biển báo với nội dung có camera xử lý vi phạm giao thông (13/05/2021)

Ngày 13/5/2021, Bộ GTVT đã có Văn bản số 4209/BGTVT-ATGT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang để trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (12/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn 4076/BGTVT-VT ngày 10/05/2021 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Phân công trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11 (11/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 4070/BGTVT-VP, ngày 10/5/2021, phân công "giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11".

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt (11/05/2021)

Bộ GTVT vừa có Công văn 4009/BGTVT-KCHT ngày 07/05/2021 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2563
Lượt truy cập: 119741086