Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông trả lời doanh nghiệp khai thác khoáng sản về thủ tục đấu nối giao thông với đường liên xã (10/10/2021)

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông vừa có Văn bản số 613/KCHT trả lời câu hỏi trên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông giải đáp các câu hỏi của người dân và doanh nghiệp (08/10/2021)

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông vừa có Công văn số 620/KCHT trả lời câu hỏi trên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” và “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng TTĐT Bộ GTVT.

Vụ Khoa học Công nghệ giải đáp các câu hỏi mục số 7; số 19 và số 37 nêu tại Phụ lục các câu hỏi chuyên mục Hỏi - đáp Pháp luật (14/07/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 4759/BGTVT-PC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải, Vụ Khoa học Công nghệ giải đáp các câu hỏi mục số 7; số 19 và số 37 nêu tại Phụ lục các câu hỏi chuyên mục Hỏi đáp pháp luật.

Cục Đường thủy nội địa giải đáp một số nội dung "Hỏi đáp pháp luật" của người dân (04/06/2020)

Trả lời chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa vừa có văn bản giải đáp một số nội dung, cụ thể như sau:

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:11566
Lượt truy cập: 128.742.278