Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ ba, 22/11/2022 00:52

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã được Bộ Giao thông vận tải giao làm Chủ đầu tư các dự án: Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đang chuẩn bị lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc hai dự án trên theo hình thức chỉ định thầu.

Vì vậy, để có nhiều nhà thầu quan tâm tới các gói thầu xây lắp thuộc hai Dự án nêu trên, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận  thông báo thông tin tổ chức lựa chọn nhà thầu để công bố rộng rãi đại chúng như sau: Chi tiết nội dung đăng tải theo Phụ lục đính kèm. 

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí  trong Phụ lục, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận theo địa chỉ sau đây.

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí dưới đây, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận theo địa chỉ nêu trên với thời hạn như sau:
- Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang, Gói thầu XL-02 thuộc Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau trước 09 giờ 00, ngày 26/11/2022. 
- Gói thầu Xây lắp XL-01, XL-03 thuộc Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau trước 09 giờ 00, ngày 03/12/2022.

Địa chỉ:

- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

- Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.38410088;                Fax: 028.38411872

- E-mail : pmumythuan@mt.gov.vn

Nội dung chi tiết xem TẠI ĐÂY

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2210
Lượt truy cập: 157.847.235