Ban Quản lý dự án 7: Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thuộc 02 Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong và đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Thứ ba, 22/11/2022 00:44
Ban Quản lý dự án 7 vừa có thông báo tới các nhà thầu quan tâm đến các gói thầu xây lắp thuộc 02 Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong và đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau: 

Đối với Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 – Km24+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công).

- Giá gói thầu: 4.393 tỷ đồng (theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 1020 ngày (34 tháng).

- Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến 24 Km, gồm: công trình đường bộ cấp I; 16 công trình cầu (01 cầu cấp II, 02 cầu cấp III, 13 cầu cấp IV); 01 công trình hầm (hầm cấp I);.

Đối với Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km24+000 ÷ Km48+052 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công):

- Giá gói thầu: 4.440 tỷ đồng (theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 1020 ngày (34 tháng).

- Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến 24,052 Km, gồm: công trình đường bộ cấp I; 15 công trình cầu (02 cầu cấp II, 03 cầu cấp III, 10 cầu cấp IV).

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí dưới đây, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án 7.
- Địa chỉ liên hệ: Số 63, đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ
Chí Minh;
- Số điện thoại liên hệ: 028.38040735 Số di động: 0984.805.803 (Ông Bùi Đức
Hòa – Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp). trước 09 giờ, ngày 26/11/2022.

Toàn văn Thông báo xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1934
Lượt truy cập: 157.846.316