Xe ô tô của doanh nghiệp quốc phòng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam hay Cục xe - Máy (Bộ Quốc phòng)?

Thứ hai, 21/12/2015 09:57

* Nội dung câu hỏi

Xe ô tô của doanh nghiệp quốc phòng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam hay Cục xe - Máy (Bộ Quốc phòng)?

* Câu trả lời

Khoản 6 Điều 55 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện, tiêu chuẩn và cấp giấy phép cho cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; quy định và tổ chức thực hiện kiểm định xe cơ giới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức kiểm định xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh”.

Ngày 08/4/2010, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 34/2010/TT-BQP quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô quân sự, trong đó quy định: “Thông tư này quy định việc kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dán tem kiểm định (sau đây gọi tắt là kiểm định) và cấp giấy phép lưu hành cho ô tô quân sự (kể cả những ô tô của các doanh nghiệp quốc phòng) khi tham gia giao thông hoặc làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”.

Căn cứ quy định nêu trên thì ô tô của các doanh nghiệp quốc phòng được kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm thuộc Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng). Đồng thời, căn cứ Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì ô tô của các doanh nghiệp quốc phòng cũng có thể được đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm.

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8410
Lượt truy cập: 145.674.349