Triển khai xây dựng Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT

Thứ hai, 24/10/2016 12:09 GMT+7

Sáng 24/10, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Tại Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì xây dựng Đề án số 10: Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Trên cơ sở đó, ngày 27/7/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 2324/QĐ-BGTVT thành lập Ban chỉ đạo và Tổ biên tập đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030; giao Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Hà làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kiêm Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án.

Với mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ ở các giai đoạn và nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược phòng chống tội phạm đã được Chính phủ phê duyệt; thực hiện theo các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về tiết kiệm chống lãng phí và các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn do Bộ GTVT quản lý, Đề án bao gồm các nội dung chủ yếu như hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách trong huy động (phân bổ) và sử dụng nguồn vốn; đổi mới, hoàn hiện về công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn; đổi mới, hoàn thiện về tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, trách nhiệm người đứng đầu; đối với các nguồn vốn như vốn ngân sách Nhà nước (ngân sách Nhà nước tập trung, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA) và các nguồn vốn đầu tư theo hình thức PPP, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và vốn nhà nước giao cho các doanh nghiệp thông qua việc phân bổ, huy động và sử dụng).

Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập đã tập trung thảo luận và thống nhất nội dung triển khai xây dựng Đề án

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập Đề án đã tập trung thảo luận và thống nhất đề cương, nội dung chi tiết của Đề án theo nhiệm vụ phân công; thời gian thẩm định, trách nhiệm phối hợp nhằm đảm bảo việc triển khai xây dựng Đề án thuận lợi, hoàn chỉnh theo mục tiêu, nội dung của đề cương đã được phê duyệt.

Đánh giá chung việc xây dựng Đề án, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án nhận định, các dự thảo nội dung đề án chi tiết chưa có chiều sâu, chưa đúng chủ đề, vai trò bộ phận tổng biên tập tuy có đôn đốc nhưng chưa thống nhất được cách thực hiện để ra được sản phẩm mang tính tổng hợp. Đây là Đề án do Chính phủ giao Bộ GTVT thực hiện, Thứ trưởng yêu cầu các Vụ, Cục liên quan và Thanh tra Bộ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng đúng tiến độ hoàn thành và chất lượng nội dung Đề án; các Vụ. Cục theo phân công xác định rõ người thực hiện, kiểm điểm định kỳ hàng tuần về kết quả thực hiện. Đối với các nhóm, tổ, Thứ trưởng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nội dung theo đề cương đã phân công theo hướng trọng tâm, bám sát chủ đề, mục tiêu rõ ràng. Cùng với đó giao Thanh tra Bộ hình thành nhóm, tổ tổng biên soạn, rà soát nội dung chi tiết; trên cơ sở đề cương đã phê duyệt, chủ động xây dựng đề cương có tính chất định hướng; hoàn thiện nội dung và báo cáo Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập Đề án tại cuộc họp tiếp theo.

VH
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:873
Lượt truy cập: 99494919