Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN

Thứ năm, 10/05/2018 10:40 GMT+7
Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 940/QĐ-BGTVT ngày 08/5/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 3.396.572 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 365 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 0.004%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1067
Lượt truy cập: 111400125