Đảng ủy Ban QLDA 7 học tập, triển khai các Nghị Quyết của Đảng

Thứ sáu, 12/07/2019 08:32 GMT+7

49 đảng viên thuộc Đảng ủy Ban QLDA7 được học tập, quán triệt Nghị Quyết hội nghị lần thứ X, BCH TW Đảng khóa 12 và các văn bản của Đảng

Đảng ủy Ban QLDA 7 học tập các Nghị quyết của Đảng

Ngày 09/07/2019, tại trụ sở, Đảng ủy Ban QLDA 7 đã  tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. đồng thời tổ chức cho 49 Đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ X, BCH TW Đảng, khóa XII và các văn bản của Đảng.

Bí thư Nguyễn Chung Khánh triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng

Phó bí thư Hoàng Tuấn Khoát đọc báo cáo thực hiện sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng ủy Ban QLDA 7, dưới sự chủ trì trực tiếp của bí thư Nguyễn Chung Khánh, các đảng viên thẳng thắng trao đổi thảo luận về Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Về kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Sau học tập quán triệt, các đảng viên viết bài thu hoạch về những kiến thức qua đợt học tập chính trị này.

Phó Bí thư Hoàng Tuấn Khoát báo cáo sơ kết Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Theo phó Bí thư Hoàng Tuấn Khoát, 6 tháng đầu năm thực hiện công tác nhân sự, Đảng ủy, chính quyền Ban QLDA 7 đã bổ nhiệm 1 đồng chí, bổ nhiệm lại 03 đồng chí, điều động, luân chuyển 2 đồng chí. Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy cho 2 đồng chí bí thư và phó bí thư Đảng ủy, tất cả đạt tín nhiệm cao với 100% số phiếu. 

Quan tâm đến người lao động, tạo điều kiện cho 81 công chức, viên chức, người lao động đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức an toàn, vệ sinh lao động cho 40 người. Cử 05 đồng chí đi học lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng..

PV

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2655
Lượt truy cập: 114066801