Kết luận thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ tư, 11/09/2019 13:46 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận số 8511/KL-BGTVT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1500/QĐ-BGTVT ngày 14/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện tại Sở GTVT Thanh Hóa và 11 đơn vị tham gia thí điểm hoạt động vận tải bằng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại các các đơn vị tham gia thí điểm xe điện 4 bánh, Đoàn đã tiến hành thanh tra: Công tác đăng ký, đăng kiểm, công tác quản lý, điều hành lái xe điện 4 bánh. Đoàn cũng đã thanh tra công tác tham mưu triển khai thực hiện thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh; Việc lựa chọn đơn vị, quy định số lượng xe tham gia thí điểm; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động của xe điện 4 bánh; Việc giải quyết kiến nghị liên quan đến thực hiện thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh tại Sở GTVT Thanh Hóa.

Kết thúc thanh tra, Bộ GTVT nhận định điểm hoạt động xe điện 4 bánh tại thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa và huyện Cẩm Thủy cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GTVT, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại tham quan du lịch của người dân, tạo sự văn minh trong hoạt động du lịch và thân thiện với môi trường.

Qua công tác thanh tra, Bộ GTVT cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cũng như nguyên nhân cơ bản của các tồn tại, thiếu sót đó. Bộ GTVT cho rằng, để xảy ra tồn tại, thiếu sót nêu trên là do chưa có quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng xe điện 4 bánh, chế tài xử lý vi phạm còn hạn chế, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động xe điện 4 bánh. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tham gia thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh đảm bảo người điều khiển và xe điện 4 bánh tham gia thí điểm phải tuân thủ các quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT khi tham gia giao thông đường bộ; Tăng cường công tác giám sát nội bộ, quản lý chặt chẽ hoạt động của lái xe, đảm bảo các lái xe chấp hành các quy định trong hoạt động thí điểm, đặc biệt là các quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian được phép hoạt động. 

Đối với Sở GTVT Thanh Hóa, Bộ GTVT yêu cầu Sở có chỉ đạo các đơn vị tham gia thí điểm có xe và người điều khiển xe điện 4 bánh phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT; Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa và huyện Cẩm Thủy tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động xe điện 4 bánh, đặc biệt là các vi phạm về điều kiện đối với lái xe, điều kiện an toàn kỹ thuật của xe, vi phạm về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động, đồng thời triển khai thực hiện lộ trình tăng xe theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 2273/UBND-CN ngày 28/02/2019; việc lựa chọn đơn vị tham gia thí điểm đảm bảo công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các đơn vị có nhu cầu tham gia thí điểm. Hướng dẫn các đơn vị có nhu cầu tham gia thí điểm xây dựng đề án hoặc phương án sử dụng xe điện 4 bánh hoạt động phục vụ khách du lịch để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Bộ GTVT cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động xe điện 4 bánh; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chỉ cho hoạt động thí điểm đối với xe điện 4 bánh khi đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và được đăng ký, đăng kiểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4565/VPCP-KTN ngày 22/6/2012, Văn bản số 7236/VPCP-KTN ngày 30/8/2016, Văn bản số 518/TTg-CN ngày 19/4/2018 và theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT. Chỉ đạo Sở GTVT Thanh Hóa thực hiện các nội dung được nêu tại Kết luận này.

Bộ giao Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kết luận này. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả thực hiện bằng văn bản trước ngày 15/11/2019.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3243
Lượt truy cập: 115686352