Danh sách các cơ sở đào tạo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Thứ tư, 29/08/2018 00:20 GMT+7
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 98:2017/BGTVT - VỀ HỆ THỐNG PHÒNG HỌC

CHUYÊN MÔN, PHÒNG THI, KIỂM TRA; XƯỞNG THỰC HÀNH; KHU VỰC DẠY THỰC HÀNH LÁI

VÀ VẬN HÀNH MÁY CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN PHÁP LUẬT, SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐƯỢC CẤP

LOẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO

1

Trường trung cấp nghề Hà Tĩnh

Số 454 Hà Huy Tập thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Đàn

ĐT: 02393885472

FAX: 02393885993

Email: thutruongnghe@gmail.com

Số 2061/GCN-SGTVT-QLPT&NL

Loại 4

2

Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Số 365 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa thiên Huế

Nguyễn Đăng Thông

ĐT: 02343823044

FAX: 02343884545

Email: gtvthue@moet.edu.vn

 

Số 1419/2018/GCN-SGTVT

Loại 4

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:990
Lượt truy cập: 90648328