Xe ô tô tải DongFeng chỉ chạy trong mỏ đá, không tham gia giao thông đường bộ có phải đi đăng kiểm không?

Thứ hai, 21/12/2015 09:48

* Nội dung câu hỏi

Xe ô tô tải DongFeng chỉ chạy trong mỏ đá, không tham gia giao thông đường bộ có phải đi đăng kiểm không?

* Câu trả lời

Theo Điều 53 và khoản 3 Điều 55 của Luật GTĐB năm 2008 chỉ các xe tham gia giao thông đường bộ mới phải thực hiện việc kiểm tra định kỳ về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (sau đây gọi là kiểm định). Ngoài ra xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ còn có nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ theo Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính. Xe ô tô tải tự đổ, nhãn hiệu Dongfeng, số khung LGAT6PD31DC001961, số máy YC6MK375L-T20*MK739D00033 mà bạn hỏi do hoạt động trong phạm vi hẹp không tham gia giao thông đường bộ nên không nhất thiết phải thực hiện kiểm định.

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16026
Lượt truy cập: 148.376.783