Các loại phương tiện, linh kiện xe cơ giới nhập khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận của các cơ quan đăng kiểm quốc tế uy tín thì khi về Việt Nam có được công nhận hay không?

Thứ hai, 21/12/2015 09:58

* Nội dung câu hỏi

Các loại phương tiện, linh kiện xe cơ giới nhập khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận của các cơ quan đăng kiểm quốc tế uy tín thì khi về Việt Nam có được công nhận hay không?

* Câu trả lời

Hiện nay, liên quan đến việc các lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu thì việc kiểm tra chứng nhận được thực hiện theo: Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 và Thông tư 54/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới; Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 và Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Theo quy định tại các Thông tư này thì việc công nhận các giấy chứng nhận của xe và phụ tùng đã được đề cập và xem xét công nhận cụ thể như sau:

-  Đối với linh kiện, phụ tùng, xe cơ giới sản xuất, lắp ráp:

+ Việc thừa nhận các Giấy chứng nhận, Báo cáo kết quả thử nghiệm linh kiện, phụ tùng xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp theo các quy định ECE của Liên hiệp quốc được quy định tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư 54/2014/TT-BGTVT;

+ Việc thừa nhận kết quả đánh giá COP tại cơ sở sản xuất linh kiện nước ngoài được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức đánh giá độc lập được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài công nhận được quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư 54/2014/TT-BGTVT.

- Đối với xe cơ giới nhập khẩu:

+ Việc thừa nhận các Giấy chứng nhận, Báo cáo kết quả thử nghiệm xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp đối với xe chưa qua sử dụng được quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2014;

+ Việc thừa nhận kết quả đánh giá COP tại cơ sở sản xuất nước ngoài được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc tổ chức đánh giá độc lập được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài công nhận được quy định tại khoản 9 Điều 1 của Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2014.

Ngoài ra, hiện nay Việt Nam đang tham gia hiệp định đàm phán thương mại với EU (viết tắt là EVFTA). Tính đến phiên đàm phán thứ 10 và các phiên đàm phán bổ sung thì các bên đang đi theo hướng thừa nhận lẫn nhau về việc chứng nhận linh kiện, phụ tùng được thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài của EU trên khuôn khổ Hiệp định UNECE 1958 (Hiệp định trong khuôn khổ của diễn đàn thế giới về hài hòa tiêu chuẩn phương tiện của Liên Hiệp quốc).

ĐÁNH GIÁ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:19634
Lượt truy cập: 128.985.445