Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt VN

Thứ tư, 18/07/2018 15:15
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1537/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt VN.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt VN cụ thể như sau: Tổng doanh thu là 3.050.989 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 120.335 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 3.86%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7088
Lượt truy cập: 157.674.416