Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Thứ năm, 23/08/2018 08:45
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 1722/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 1.764,90 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện (theo đề xuất của Vinalines-lỗ) là -807,794 tỷ đồng,

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ các cho phí đặc biệt là chi phí nhiên liệu; có giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13312
Lượt truy cập: 157.821.289