Giao chỉ tiêu làm căn cứ đáng giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN

Thứ hai, 22/04/2019 13:38
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 661/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 về việc giao chỉ tiêu làm căn cứ đáng giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 350.000 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế: 23.320 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 6,07%. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1681
Lượt truy cập: 158.353.932