Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2019, nhu cầu giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sang năm 2020

Thứ tư, 13/05/2020 14:37

Ngày 23/3/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 2631/BGTVT-KHĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2019, nhu cầu giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sang năm 2020.

Theo đó, thực hiện Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ và các Thông tư số: 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ KH&ĐT) về Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công, Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công. Trên cơ sở báo cáo của các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án, Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sang năm 2020; giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019

Đối với kế hoạch nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 chưa giải ngân hết, không có nhu cầu kéo dài kế hoạch, đề nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2019 đã giao để các dự án có nguồn vốn tiếp tục triển khai trong năm 2020 khi có nhu cầu.

Bộ GTVT đề nghị Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính tổng hợp, xử lý theo quy định./.

Toàn văn Văn bản (xem tại đây).

Phụ lục báo cáo kết quả chi tiết (xem tại đây).

Cổng TTĐT

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:9684
Lượt truy cập: 145.678.083