Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2019, nhu cầu giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sang năm 2020 (13/05/2020)

Ngày 23/3/2020, Bộ GTVT đã có Văn bản số 2631/BGTVT-KHĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch 2019, nhu cầu giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sang năm 2020.

Ban hành Thông tư Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT (25/12/2017)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT NGÀY 13/12/2017 Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT.

Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT (12/07/2017)

Thực hiện quy định của Luật Thống kê 2015, triển khai Quyết định số 4063/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ GTVT đã dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT.

Số liệu phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới (15/04/2013)

Số liệu phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 3 và Quý 1 năm 2013 (11/04/2013)

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 3 và Quý 1 năm 2013

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 7 năm 2012 (10/04/2013)

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 7 năm 2012

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:8693
Lượt truy cập: 145.676.073