Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa

Thứ năm, 07/01/2021 16:30

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 13597/KL-BGTVT việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

01 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Hà Nam

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định ATKT & BVMT đối với xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa, từ ngày 04/11/2020 đến ngày 04/12/2020, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định ATKT & BVMT đối với xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa tại 24 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, 02 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ và phương tiện thuỷ nội địa, 01 Trung tâm đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn 10 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Dương, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang.

Đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra các nội dung  gồm điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị đăng kiểm; điều kiện, tiêu chuẩn và quản lý, sử dụng đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập, nhân viên nghiệp vụ kiểm định; thực hiện nội dung kiểm định xe cơ giới đường bộ; công tác nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo, cấp giấy chứng nhận cải tạo; thực hiện chế độ báo cáo; lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kiểm định; công khai các nội dung trong hoạt động kiểm định. 

Đối với kiểm định phương tiện thủy nội địa, nội dung thanh tra tập trung về điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị đăng kiểm; công tác quản lý, sử dụng, bố trí đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ; xây dựng, sao và thẩm định thiết kế mẫu; thực hiện thủ tục, quy trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Kết luận thanh tra, Bộ GTVT đánh giá, các Trung tâm đăng kiểm được thanh tra đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về kiểm định ATKT & BVMT đối với xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa, thể hiện ở một số nội dung chính như: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ đăng kiểm, duy trì điều kiện hoạt động của thiết bị kiểm định theo quy định; Bố trí số lượng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định đáp ứng so với số lượng dây chuyền kiểm định; đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định có các tiêu chuẩn cơ bản theo quy định; phân công đăng kiểm viên và các đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ kiểm định cơ bản theo quy định; Thực hiện kiểm định phương tiện, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo cơ bản theo quy định; Thực hiện sao và thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa theo mẫu định hình; kiểm định phương tiện thuỷ nội địa theo quy định. 

Tuy nhiên, một số Trung tâm đăng kiểm được thanh tra còn có tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập. Kết luận thanh tra đã chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này; đồng thời yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục; không để xảy ra các tồn tại tương tự trong thời gian tới.

Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ GTVT theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kết luận này. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kết luận này và báo cáo Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ) kết quả bằng văn bản trước ngày 20/01/2021./.

Vũ Hoa


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12474
Lượt truy cập: 157.819.731