Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình XD đoạn tuyến Km107+363,08 – Km113+500 thuộc Dự án đầu tư XD công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1

Thứ tư, 05/05/2021 15:54
Ngày 29/4/2021, Ban QLDA Mỹ Thuận có Thông báo số 946/PMUMT-KHTH thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình XD đoạn tuyến Km107+363,08 – Km113+500 thuộc Dự án đầu tư XD công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1.

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyển Km107-363,08 – Km113-1-500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuật - Cần Thơ, giai đoạn 1. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình xây dựng đoạn tuyến Km107-1363,08 – Km113-1500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 đã được Bộ GTVT phê duyệt là: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex với giá trúng thầu: 3.111.181.732 đồng (Ba tỷ, một trăm mười một triệu, một trăm tám mươi mốt nghìn, bảy trăm ba hai đồng).

Các nhà thầu không được chọn là: Liên danh Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành; Liên danh Bảo Việt – Bảo Minh, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội.

Toàn văn Thông báo xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5245
Lượt truy cập: 142.832.370