Vietnam Airlines: Nhiều giải pháp tuyên truyền phòng chống tham nhũng

Thứ ba, 10/10/2017 09:45 GMT+7
Đây là một trong những mặt làm được trong báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tính đến 15/9/2017.

Cụ thể, Tổng công ty đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên trong công tác PCTN. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức hội nghị chuyên đề, triển khai trên cổng thông tin điện tử nội bộ, phổ biến lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị để tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cơ bản các văn bản pháp luật và những quy định có liên quan đến PCTN.

Đồng thời, Tổng công ty luôn coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tính đến 20/6/2017, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, trong đó phát hành thêm 191.191.377 cổ phiếu (mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phiếu) tương đương 1.911 tỷ đồng. Trong khi đó, tính đến 31/12/2016, Tổng công ty đã thoái vốn 13/15 danh mục đầu tư cần thoái vốn theo kế hoạch. Còn 2 khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn và Công ty Cổ phần nhựa Hàng không đang trong quá trình triển khai thoái vốn...

PV

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:920
Lượt truy cập: 99495102