Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Thứ ba, 12/11/2019 10:31
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 2113/QĐ-BGTVT ngày 8/11/2019 về việc Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Theo đó, ông Cao Thành Đồng, Quyền Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; ông Lê Mạnh Trường, thành viên Hội đồng thành viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7977
Lượt truy cập: 157.676.837