• Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa

  • Email:nghiatq@mt.gov.vn
  • Nhiệm kỳ:2016 - 10/2017

Tiểu sử:

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa

- Ngày sinh: 19/8/1958          Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Nơi ở hiện nay: B11, Lô 9E, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Ngày vào Đảng: 04/02/1983, Ngày chính thức: 04/02/1984
- Trình độ được đào tạo: + Giáo dục phổ thông: 10/10
     + Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
     + Học hàm, học vị: Thạc sỹ QTKD
     + Lý luận chính trị: Cao cấp
- Khen thưởng: Huân chương chiến sỹ vẻ vang; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba
- Kỷ luật: Không
- Ủy viên chính thức Trung ương Đảng khóa XI, XII
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
       10/1976 - 12/1991 Nhập ngũ, là chiến sỹ, sau là sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam công tác tại Cục Tham mưu Bộ Tư lệnh Biên phòng; cấp bậc cao nhất Đại úy
       01/1992- 4/2008 Cán bộ, sau là Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Giám đốc công ty VIMECO thuộc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam – VINACONEX; Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam - VINACONEX
       5/2008 – 9/2010 Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
       10/2010 – 11/2010 Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
       11/2010 – 6/2012 Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 01/2011) được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng
       6/2012 – 2/2015 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
       Từ 3/2015 đến nay Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 01/2016) được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.
       Ngày 9/4/2016 ông Trương Quang Nghĩa - Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư được đề cử để Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Đinh La Thăng.


Chức năng nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ được Chính phủ quy định tại Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.
b) Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, cơ chế đột phá, kế hoạch phát triển chung của ngành GTVT; công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, đầu tư, hợp tác quốc tế, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông; thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Chỉ đạo chung các dự án sử dụng vốn dư từ các dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.
c) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan, đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Thanh tra Bộ.
d) Kiêm các chức danh:
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ GTVT;
- Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ GTVT;
- Thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy của Chính phủ;
- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;
- Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT;
- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;
- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son;
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT;
- Ủy viên Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020;
- Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;
- Thành viên Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

(Trích Quyết định 2406/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2017)