Thanh tra Bộ GTVT công bố Kết luận thanh tra tại Viện Khoa học và Công nghệ GTVT  (03/08/2022)

Chiều ngày 3/8, tại trụ sở Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 7642/KL-BGTVT ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Viện Khoa học và Công nghệ GTVT.

Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Bộ GTVT (27/07/2022)

Ngày 19/7/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 959/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa (07/01/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 13597/KL-BGTVT việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) xe cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

Thông báo Kết luận thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (12/09/2017)

Thanh tra Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo số 1041/TB-TTr "Thông báo Kết luận thanh tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ".

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:13421
Lượt truy cập: 157.821.827